Naast onderwijs verzorgt Toonbeeld Schoolprojecten ook educatie voor andere instellingen. Bijvoorbeeld voor BSO en voor musea. Daarnaast verzorgt Toonbeeld Schoolprojecten educatief materiaal, zoals lesbrieven, instructiefilms en educatieve films.
JUNIOR DIJKDENKERS Voor dit project hebben wij een film gemaakt waarin het verhaal verteld wordt van de doorbraak van de Grebbedijk in 1855. Ook verzorgen wij de workshop animatie bij dit project. Dit project valt binnen het educatieve programma van "Ga voor de Grebbedijk" waarin omwonenden meegenomen worden in de renovatie/verbouwing van de Grebbedijk. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en in samenwerking met Lookman erfgoed en cultuur.
LESBRIEVEN Toonbeeld Schoolprojecten maakt ook lesbrieven en werkbladen over verschillende onderwerpen en voor verschillende workshops. Wilt u een project ontwikkelen over een thema? Wij ontwikkelen graag met u mee en geven dat vorm in didactisch onderbouwde lesbrieven en werkbladen.
MUSEA Voor musea ontwikkelen wij graag workshops. Met onze workshops spelen we in op de tentoonstelling zodat kinderen gericht gaan kijken en zich meer bewust worden van wat ze zien.
INSTRUCTIEFILMS Voor verschillende workshops hebben wij instructiefilms gemaakt. Het maakt snel inzichtelijk hoe de techniek van het filmmaken of van stopmotion werkt.
info@toonbeeldschoolprojecten.nl 0640116465 / 0647987247