Op een speelse manier een onderwerp eigen maken. Nét een beetje anders kijken naar of inzoomen op onderdelen uit de geschiedenis of taalles. In de workshops rondom erfgoed gaan de leerlingen al onderzoekend een tijdsperiode verbeelden met animatie en/of film. Maar ook met andere schoolvakken kunnen wij aan de slag1 Bijvoorbeeld door spreekwoorden te verbeelden met film en/of animatie.
WERKEN MET THEMA'S ODE AAN DE KOONING
VERHALEN UIT DE GESCHIEDENIS In dit animatieproject wordt aangesloten bij de periode in de geschiedenis die behandeld wordt binnen het lesprogramma. Met beeldelementen uit de periode maken leerlingen een stopmotionfilm. Met een combinatie van de cut out techniek en het zelf maken van tekeningen wordt een verhaaltje uit de betreffende tijd verteld. Deze les helpt de leerlingen op een speelse manier zich de tijdsperiode eigen te maken.
WE ZETTEN DE TIJD STIL IN Stel; je stapt met je televisieploeg in de tijdmachine en je komt terecht op een school in 1950, in 1600 of in welke tijd de tijdmachine stopt. Welke verhalen zijn daar over te vertellen? Hoe zag het dagelijkse leven van een leeftijdsgenoot er toen uit? Hoe werd het nieuws toen verteld. Wat deed je ter vermaak? In dit project maken de leerlingen filmpjes waarin een bepaalde tijd centraal staat. Dat kan een reportage zijn, een speelfilm of een stomme film. Dit project sluit aan op de bestaande geschiedenislessen en in overleg wordt er voor een tijdvak gekozen.
OP MAAT TOONBEELD SCHOOLPROJECTEN WIL GRAAG MET U MEEDENKEN OVER HOE WIJ KUNNEN AANSLUITEN OP UW REGULIERE LESPROGRAMMA.
info@toonbeeldschoolprojecten.nl 0640116465 / 0647987247